Skip to main content
Community voor vrouwelijke professionals |  info@goodplace2work.comElektroweg 11-Z  |  3051 NB Rotterdam  |  010 - 422 21 78

Change Leadership Partner/Coach

Mijn specialisatie is om teams te coachen op het gebied van persoonlijk leiderschap. Vaak zijn het succesvolle teams die hun innovatief vermogen willen vergroten door anders te gaan samenwerken.

Ik laat organisaties, teams en managers zien én snappen hoe soft skills bijdragen aan de bottom-line.

Naar jezelf durven kijken zonder navelstaren...
Een team resetten zonder met het vingertje te wijzen...
Afdelingsoverstijgend denken zonder subculturen te negeren...

Als (team)coach ben ik gespecialiseerd in ontwikkeltrajecten op het gebied van samenwerking, communicatie en leiderschap bij vernieuwing. Daarbij zet ik graag Insights Discovery en Deep Democracy in als tools om gedrag inzichtelijk en het gesprek op gang te krijgen.

Een klant zei over mij:

"Ginny heeft een neus voor wat teams nodig hebben om de connectie weer te vinden. Ze hoort en ziet waar de schoen wringt, en weet teams daarin te ondersteunen. Ze maakt mij als manager daarbij bewust van mijn eigen bijdrage en geeft me inzicht in hoe ik anders kan handelen, met ander resultaat."

Dan loop ik een poosje met hen mee en help hen effectiever te werken.