Skip to main content
Community voor vrouwelijke professionals |  info@goodplace2work.comElektroweg 11-Z  |  3051 NB Rotterdam  |  010 - 422 21 78

De missie van GP2W

Good Place 2 Work is een kleinschalige flexibele werkomgeving gericht op vrouwelijke professionals. De vestiging ligt in Rotterdam Noord buiten het centrum. Vrouwen kunnen er flexibel werken, klanten ontvangen, trainingen & workshops geven en vergaderen. Momenteel is er één vestiging, maar het streven is om meerdere vestigingen in de woonomgeving van vrouwen in Nederland en daarbuiten te starten.

Oprichtster Noëlla wordt gedreven door haar eigen ambitie om vrouwelijke professionals op kaart te zetten met al hun talenten. Door haar kennis met hen te delen en vrouwelijke professionals met elkaar te verbinden, wil zij bijdragen aan hun ondernemerschap. Noëlla: 'Ik geloof dat als vrouwen structureel deelnemen in het economisch proces, er een serieuze kans bestaat dat armoede bestreden wordt, omdat als vrouwen bijdragen aan het gezinsinkomen zij nieuwe kansen creëren voor hun kinderen. Door vrouwen een professionele en inspirerende omgeving te bieden waar zij aan hun onderneming bouwen, draag ik bij aan hun persoonlijke succes en als de goodplacers succesvol zijn, dan ben ik dat ook.'

Bij Good Place 2 Work dragen wij bij aan deze missie door elke dag

  • Vrouwen actief met elkaar te verbinden tijdens de werkdag
  • Kennis te delen met de vrouwen en onderling uitwisseling van ervaringen te stimuleren
  • Vrouwen te ondersteunen door naast een professionele werkplek ook klankbordgroepen, een online community, trainingen en workshops te bieden
  • Continu te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om vrouwen helpen te groeien op het persoonlijk vlak, in hun baan of met hun eigen bedrijf.

Good Place 2 Work is een social enterprise met een maatschappelijke missie en wil graag haar impact vergroten door verder te groeien en nieuwe vestigingen te openen die bijdragen aan het creeren van een professionele en inspirerende werkomgeving, waarbij het flexwerken slechts een middel is om het doel te bereiken.