Skip to main content
Community voor vrouwelijke professionals |  info@goodplace2work.comElektroweg 11-Z  |  3051 NB Rotterdam  |  010 - 422 21 78

Expositie - Bernard van Woerkom

Bernard van Woerkom

“Fotografie leert je goed te kijken”

Saul Leiter, fotograaf

“De kracht van beroeren en ontroeren is erg eigen aan fotografie”
Evert Hermans, NRC

Sinds 15 jaar ben ik een gepassioneerd fotograaf.

Mijn wijze van fotograferen heeft zich meer en meer ontwikkeld om te leren kijken vanuit het grote geheel naar de kleinere onderdelen.

Bij Good Place 2 Work exposeer ik tot eind december 2013 dertig foto’s in zwart/wit en duo toon .
De expositie heeft als titel “Wat heeft geraakt laat niet meer los”.

Deze titel wordt in verschillende thema’s in beeld gebracht t.w. mensen, natuur, gebouwen en materie.

Een groot aantal foto’s op mijn expositie laat zich omschrijven als sociale fotografie; de mens en zijn sociale positie staat daarin centraal.

Wat deze foto’s laten zien zijn gebeurtenissen en omstandigheden wat mensen bezighoudt en die een zekere emotie teweeg brengt. Het zijn beelden die kunnen beroeren en ontroeren. Het toont de mens in zijn kwetsbaarheid maar ook in zijn schoonheid.

Eenzaamheid en leegte, verdriet, eenvoud, blijdschap en verwondering zijn begrippen die in deze beelden tot uitdrukking worden gebracht.

In mijn optiek laat de “kleuring” van de foto’s t.w. zwart/wit en duo toon  de intentie en de kracht  van de foto’s  meer tot zijn recht komen zodat de kijker zijn eigen “ kleur” kan geven.

Ik hoop dat u “ geraakt” wordt door  mijn beelden.


anders

een woord
een beeld

een woord
het niet zegbare
woordbaar maken

een beeld
het niet zichtbare
toezichtelijk maken

omdat wat was
en nu is
telkens weer anders


Bernard van Woerkom

http://fotografiebernardvanwoerkom.weebly.com 

1000 Resterende tekens