Opleidingen, Training

Praktijk Noord

Praktijk Noord

Begeleiding bij leerproblemen

Praktijk Noord is een praktijk voor remedial teaching in het Kleiwegkwartier (Hillegersberg-Zuid). Remediëren is het nemen van maatregelen tot herstel. Wanneer uw kind moeite heeft om mee te komen op school of achterop dreigt te raken, kan remedial teaching hem of haar helpen om weer aan te haken bij de groep.

Reneessance

Reneessance

DE GOLDEN CIRCLE VAN RENEESSANCE

Wat is het doel van reneessance?

Reneessance wil het bewustzijn van mensen op hun handelen en keuzes verhogen om zo het gewone, gezonde verstand in onze samenleving te vergroten. Zij gelooft dat mensen hierdoor in hun eigen omgeving op een duurzame manier veranderingen teweeg kunnen brengen die uiteindelijk de maatschappij als geheel verbeteren.

[12  >>  
Copyright © 2017 Good Place 2 Work. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians